Pozvánky

Pozvánka na členskou schůzi 28.6.2021

Tags: 

Pozvánka na členskou schůzi 25.6.2020

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo,  konanou dne 25.6.2020 v 18.00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín. 

Tags: 

Pozvánka na členskou schůzi 21.5.2020 (dokumenty v příloze)

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, konanou dne 21.5.2020 v 18,00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Tags: 

Pozvánka na členskou schůzi 25. 4. 2019 (dokumenty v příloze)

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, konanou dne 25.4.2019 v 18.00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Program schůze:

1. Zahájení schůze

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Schválení Roční účetní závěrky za rok 2018

4. Schválení Plánu oprav na roky 2019-2025

5. Volba nového předsedy družstva k 1.7.2019

6. Diskuse

7. Přijatá usnesení

8. Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

9. Ukončení schůze

Tags: 

Pozvánka na členskou schůzi 10. 5. 2018 (uzávěrka v příloze)

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, konanou dne 10.5.2018 v 18.00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Program schůze:

Tags: 

Pozvánka na členskou schůzi 16. 5. 2017

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21 , 23, 25, družstvo, konanou dne 16. 5. 2017
v 18,00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Tags: 

Pozvánka na členskou schůzi 29. 4. 2015

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, Keřová 25, 641 00 Brno konanou dne 29. 4. 2015 v 18.00 hod garážích Keřová 23-25, Brno-Žebětín.

Program členské schůze:

1. Zahájení schůze

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Schválení účetní roční závěrky za rok 2014

4. Schválení Provozního řádu garáží Keřová 23, 25 (viz příloha)

5. Diskuse

6. Přijatá usnesení

7. Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

8. Ukončení schůze

Podklad pro jednání:

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit u předsedy družstva na adrese Keřová 21,Brno.

Příloha:

návrh Provozního řádu garáží Keřová 23, 25 (viz příloha)

S pozdravem
Ing.Miroslav Janek
Předseda družstva

Tags: 
Přihlásit se k odběru RSS - Pozvánky