Pozvánka na schůzi družstva 7.12.2020

V souladu se stanovami Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo a zákonem č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 svolávám schůzi družstva, která se bude konat dálkovým přístupem, tj. formou rozhodnutí mimo zasedání (dále jen RMZ).

Souhlas, ke svolání schůze, vyslovilo elektronicky 16 členů družstva.

Datum zahájení schůze je dne 7.12.2020, datum ukončení elektronické diskuse v kerova@googlegroups.com k programu schůze je stanoveno na den 8.12.2020.

Datum podpisu listiny s rozhodnutími je stanoveno do 11.12.2020.

Program:

1. Schválení výstupu komise o tvorbě a čerpání fondu oprav a investic (dále jen FO) analyticky odděleně za každý dům od vzniku družstva do 31.12.2019 včetně vyčíslených disproporcí

2. Schválení úpravy evidenčních listů o položky nepatřící do FO

3. Schválení mimořádné jednorázové odměny pro Mgr. Hanu Petlachovou za rozsáhlou přípravu podkladů (hospodaření družstva za 17 roků, osobní jednáni na BYTASENu, tvorba tabulky přehled předpisů a návrh nového evidenčního listu, příprava podkladů na svolání schůze družstva)

4. Volba předsedy družstva a schválení výše odměny za výkon funkce

5. Průběžná diskuse ke všem bodům programu a schvalování usnesení

Podklady k projednávaným bodům jsou zveřejněny na webových stránkách družstva a pro členy bez přístupu na internet na vývěsce domů a po dohodě k nahlédnutí u členů komise ve složení pan Kopáčik, pan Mareček, pan Petlach a pan Janek.

V Brně dne 17.11. 2020
Ing. Lubomír Petlach
zmocněný svoláním schůze družstva

Příloha: