Pozvánka na členskou schůzi 25.6.2020

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo,  konanou dne 25.6.2020 v 18.00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín. 

Program schůze:

  1.    Zahájení schůze
  2.    Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3.    Schválení účetní roční závěrky za rok 2019
  4.    Schválení finančního zajištění výměny stávajících kotlů za kondenzační, včetně  příspěvku družstva na kondenzační  průtokový kotel, který si hradí nájemník
  5.    Diskuse
  6.    Přijatá usnesení
  7.    Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování
  8.    Ukončení schůze

Podklad pro jednání:

  • roční účetní závěrka za rok 2019
  • příspěvek na kotel podle podlahové plochy bytu

Uvedené podklady jsou uloženy u předsedy družstva a také v příloze tohoto článku, kde se s nimi můžete seznámit. Heslo k uvedným dokumetům bylo rozesláno e-mailem.

S pozdravem

Ing.Miroslav Janek
předseda družstva

Tags: