Pozvánka na členskou schůzi 21.5.2020 (dokumenty v příloze)

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, konanou dne 21.5.2020 v 18,00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Program schůze:

  1. Zahájení schůze
  2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Schválení účetní roční závěrky za rok 2019
  4. Schválení Plánu oprav na rok 2020
  5. Diskuse
  6. Přijatá usnesení
  7. Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování
  8. Ukončení schůze

Podklad pro jednání:

  • Roční účetní závěrka za rok 2019 a Plán oprav na rok 2020 jsou uloženy u předsedy družstva a v příloze tohoto článku, kde se s ní můžete seznámit. Heslo k uvedným dokumetům bylo rozesláno e-mailem.

S pozdravem
Ing.Miroslav Janek Předseda družstva

Tags: