Pozvánka na členskou schůzi 25. 4. 2019 (dokumenty v příloze)

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, konanou dne 25.4.2019 v 18.00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Program schůze:

1. Zahájení schůze

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Schválení Roční účetní závěrky za rok 2018

4. Schválení Plánu oprav na roky 2019-2025

5. Volba nového předsedy družstva k 1.7.2019

6. Diskuse

7. Přijatá usnesení

8. Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

9. Ukončení schůze

Podklad pro jednání:

  • Roční účetní závěrka za rok 2018 a Plán oprav na roky 2019-2026 jsou uloženy u předsedy družstva a v příloze tohoto článku (heslo bylo rozesláno e-mailem), kde se s ní můžete seznámit.

 

S pozdravem

Ing.Miroslav Janek

předseda družstva

Tags: