Pozvánka na členskou schůzi 28.6.2021

Tags: 

Pozvánka na schůzi družstva 7.12.2020

V souladu se stanovami Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo a zákonem č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 svolávám schůzi družstva, která se bude konat dálkovým přístupem, tj. formou rozhodnutí mimo zasedání (dále jen RMZ).

Souhlas, ke svolání schůze, vyslovilo elektronicky 16 členů družstva.

Datum zahájení schůze je dne 7.12.2020, datum ukončení elektronické diskuse v kerova@googlegroups.com k programu schůze je stanoveno na den 8.12.2020.

Pozvánka na členskou schůzi 25.6.2020

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo,  konanou dne 25.6.2020 v 18.00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín. 

Tags: 

Zápis ze schůze 21.5.2020

V příloze tohoto článku najdete PDF soubor se zápisem ze schůze 21.5.2020. Heslo k otevření bylo zasláno e-mailem do naší diskusní skupiny. Pokud máte problémy se zobrazením souboru, poproste pana Janka o zapůjčení tištěné verze tohoto dokumentu.

Tags: 

Pozvánka na členskou schůzi 21.5.2020 (dokumenty v příloze)

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, konanou dne 21.5.2020 v 18,00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Tags: 

Zápis ze schůze 25.4.2019 a plán oprav pro rok 2019

V příloze tohoto článku najdete PDF soubor se zápisem ze schůze 25.4.2019 a plánem oprav pro rok 2019. Heslo k otevření bylo zasláno e-mailem do naší diskusní skupiny. Pokud máte problémy se zobrazením souboru, poproste pana Janka o zapůjčení tištěné verze tohoto dokumentu.

Tags: 

Pozvánka na členskou schůzi 25. 4. 2019 (dokumenty v příloze)

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, konanou dne 25.4.2019 v 18.00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Program schůze:

1. Zahájení schůze

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Schválení Roční účetní závěrky za rok 2018

4. Schválení Plánu oprav na roky 2019-2025

5. Volba nového předsedy družstva k 1.7.2019

6. Diskuse

7. Přijatá usnesení

8. Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

9. Ukončení schůze

Tags: 

Dokumenty ke GDPR

Informace k problematice GDPR najdete v přílohách tohoto článku.

Pozvánka na členskou schůzi 10. 5. 2018 (uzávěrka v příloze)

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, konanou dne 10.5.2018 v 18.00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Program schůze:

Tags: 

Roční účetní závěrka za rok 2016

Roční účetní uzávěrku najdete v příloze tohoto článku. Heslo k otevření dokumentu bylo rozesláno e-mailem. Případně vám jej sdělí osobně předseda družstva pan Janek.

Stránky

Přihlásit se k odběru BD Keřová 21, 23, 25 RSS