Zápis ze schůze 17.6.2022

V příloze tohoto článku najdete PDF soubor se zápisem ze schůze 17.6.2022. Heslo k otevření bylo zasláno e-mailem do naší diskusní skupiny. Pokud máte problémy se zobrazením souboru, poproste pana předsedu o zapůjčení tištěné verze tohoto dokumentu.

Rozdělení nákladů za rok 2021 vč. roku 2020

V příloze najdete dokument s rozdělením nákladů za rok 2021 vč. roku 2020.

Pozvánka na členskou schůzi 17.6.2022

V souladu se stanovami Bytového družstva Keřová 21,23,25, družstvo, Vás zvu na členskou schůzi družstva, která se bude konat dne 17.6. 2022 v 18.00 hod. v prostorách garážových stání domu Keřová 23-25, Žebětín.

Program schůze:

1. Zahájení schůze; prezence a seznámení s novými členy družstva.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3. Analytické rozdělení hospodaření družstva za rok 2021 na dům Keřová 21 a dům Keřová 23, 25 – informace.

Pozvánka na členskou schůzi 28.6.2021

Tags: 

Pozvánka na schůzi družstva 7.12.2020

V souladu se stanovami Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo a zákonem č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 svolávám schůzi družstva, která se bude konat dálkovým přístupem, tj. formou rozhodnutí mimo zasedání (dále jen RMZ).

Souhlas, ke svolání schůze, vyslovilo elektronicky 16 členů družstva.

Datum zahájení schůze je dne 7.12.2020, datum ukončení elektronické diskuse v kerova@googlegroups.com k programu schůze je stanoveno na den 8.12.2020.

Pozvánka na členskou schůzi 25.6.2020

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo,  konanou dne 25.6.2020 v 18.00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín. 

Tags: 

Zápis ze schůze 21.5.2020

V příloze tohoto článku najdete PDF soubor se zápisem ze schůze 21.5.2020. Heslo k otevření bylo zasláno e-mailem do naší diskusní skupiny. Pokud máte problémy se zobrazením souboru, poproste pana Janka o zapůjčení tištěné verze tohoto dokumentu.

Tags: 

Pozvánka na členskou schůzi 21.5.2020 (dokumenty v příloze)

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, konanou dne 21.5.2020 v 18,00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Tags: 

Zápis ze schůze 25.4.2019 a plán oprav pro rok 2019

V příloze tohoto článku najdete PDF soubor se zápisem ze schůze 25.4.2019 a plánem oprav pro rok 2019. Heslo k otevření bylo zasláno e-mailem do naší diskusní skupiny. Pokud máte problémy se zobrazením souboru, poproste pana Janka o zapůjčení tištěné verze tohoto dokumentu.

Tags: 

Pozvánka na členskou schůzi 25. 4. 2019 (dokumenty v příloze)

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, konanou dne 25.4.2019 v 18.00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Program schůze:

1. Zahájení schůze

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Schválení Roční účetní závěrky za rok 2018

4. Schválení Plánu oprav na roky 2019-2025

5. Volba nového předsedy družstva k 1.7.2019

6. Diskuse

7. Přijatá usnesení

8. Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

9. Ukončení schůze

Tags: 

Stránky

Přihlásit se k odběru BD Keřová 21, 23, 25 RSS